براش مخزن دار Koi

براش مخزن دار Koi - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

توضیحات

  • براش مخزن دار Koi
  • با کیفیت بالا و عملکرد عالی
  • نوک قلم در سه سایز
  • مخزن آب در دو سایز
colorchart

جدول رنگ


براش مخزن دار Koi - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

براش مخزن دار Koi

براش مخزن دار Koi - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

براش مخزن دار Koi

مشخصات فنی


Item CodeDescriptionProduct SizePacking UnitBarcode
XQR-SKoi WaterBrush, Short Barrel, Small tip122mm6pcs. / 576pcs.084511385504
XQR-MKoi WaterBrush, Short Barrel, Medium tip122mm6pcs. / 576pcs.084511385511
XQR-LKoi WaterBrush, Short Barrel, Large tip122mm6pcs. / 576pcs.084511385528
XQRN-SKoi WaterBrush, Long Barrel, Small tip163mm6pcs. / 576pcs.084511391215
XQRN-MKoi WaterBrush, Long Barrel, Medium tip163mm6pcs. / 576pcs.084511391222
XQRN-LKoi WaterBrush, Long Barrel, Large tip163mm6pcs. / 576pcs.084511391239