اکریلیک ۱۲ رنگ ۲۰ میلی لیتر ساکورا

رنگ اکرلیک 12 رنگ 20 میلی لیتر - ساکورا

توضیحات

  • رنگ های اکریلیک با کیفیت عالی.
  • در تیوپهای 20 میلی لیتر
  • در 12 رنگ تک و مجموعه 12 رنگ
  • زمان خشک شدن بسیار کوتاه، 1 - 3 ساعت.

رنگ آکریلیک ساکورا

قابل استفاده بر روی بوم مانند رنگ روغن

قابل استفاده بر روی کاغذ

قابل استفاده بر روی کاغذ

مشخصات فنی


Item CodeDescriptionProduct SizePacking UnitBarcode
ACW12Acrylic Colors, 12-color set98x256x21mm5sets / 60sets4901881823121
ACW#160Acrylic Color Single Color, Orange Red12ml5pcs. / 50pcs. / 350pcs.4901881823039
ACW#184Acrylic Color Single Color, Phthalocyanine Blue12ml5pcs. / 50pcs. / 350pcs.4901881823084
ACW#185Acrylic Color Single Color, Ultramarine Blue12ml5pcs. / 50pcs. / 350pcs.4901881823077
ACW#205Acrylic Color Single Color, Yellow Ochre12ml5pcs. / 50pcs. / 350pcs.4901881823091
ACW#234Acrylic Color Single Color, Naphthol Crimson12ml5pcs. / 50pcs. / 350pcs.4901881823046
ACW#251Acrylic Color Single Color, Phthalocyanine Green12ml5pcs. / 50pcs. / 350pcs.4901881823060
ACW#301Acrylic Color Single Color, Burnt Sienna12ml5pcs. / 50pcs. / 350pcs.4901881823107
ACW#566Acrylic Color Single Color, Yellow Orange12ml5pcs. / 50pcs. / 350pcs.4901881823022
ACW#571Acrylic Color Single Color, Lemon Yellow12ml5pcs. / 50pcs. / 350pcs.4901881823015
ACW#582Acrylic Color Single Color, Ivory Black12ml5pcs. / 50pcs. / 350pcs.4901881823114
ACW#598Acrylic Color Single Color, Yellow Green12ml5pcs. / 50pcs. / 350pcs.4901881823053
ACW#650Acrylic Color Single Color, Titanium White12ml5pcs. / 50pcs. / 350pcs.4901881823008