رنگ چاپ پایه آب

توضیحات

  • رنگ چاپ با پایه آب
  • در بطری های 400 میلی لیتر و 800 میلی لیتر
  • در رنگهای زیبا و چگالی بالا
  • موجود در 8 رنگ
colorchart

جدول رنگ


رنگ چاپ پایه تینر - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

رنگ چاپ پایه آب

رنگ چاپ پایه تینر - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

رنگ چاپ پایه آب

مشخصات فنی


Item CodeDescriptionProduct SizePacking UnitBarcode
AWH400PT#3Water-soluble Printing Color 400g, Yellow400ml1pc. / 30pcs.4901881811173
AWH400PT#12Water-soluble Printing Color 400g, Brown400ml1pc. / 30pcs.4901881811197
AWH400PT#18Water-soluble Printing Color 400g, Vermilion400ml1pc. / 30pcs.4901881811159
AWH400PT#19Water-soluble Printing Color 400g, Red400ml1pc. / 30pcs.4901881811142
AWH400PT#29Water-soluble Printing Color 400g, Green400ml1pc. / 30pcs.4901881811180
AWH400PT#43Water-soluble Printing Color 400g, Prussian Blue400ml1pc. / 30pcs.4901881811135
AWH400PT#49Water-soluble Printing Color 400g, Black400ml1pc. / 30pcs.4901881811128
AWH400PT#50Water-soluble Printing Color 400g, White400ml1pc. / 30pcs.4901881811166
AWH800PT#3Water-soluble Printing Color 800g, Yellow800ml1pc. / 12pcs.4901881876066
AWH800PT#12Water-soluble Printing Color 800g, Brown800ml1pc. / 12pcs.4901881876073
AWH800PT#18Water-soluble Printing Color 800g, Vermilion800ml1pc. / 12pcs.4901881876080
AWH800PT#19Water-soluble Printing Color 800g, Red800ml1pc. / 12pcs. 4901881876097
AWH800PT#29Water-soluble Printing Color 800g, Green800ml1pc. / 12pcs.4901881876103
AWH800PT#43Water-soluble Printing Color 800g, Prussian Blue800ml1pc. / 12pcs.4901881876110
AWH800PT#49Water-soluble Printing Color 800g, Black800ml1pc. / 12pcs.4901881828775
AWH800PT#50Water-soluble Printing Color 800g, White800ml1pc. / 12pcs.4901881876233