ظرف قلم شور ساکورا

ظرف قلم شور ساکورا - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

توضیحات

  • ظرف قلم شور
  • درچهار مدل : سه مخزنه، دو مخزنه، سطل و چهارگوش
colorchart

جدول رنگ


ظرف قلم شور ساکورا - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

ظرف قلم شور

ظرف قلم شور ساکورا - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

ظرف قلم شور

مشخصات فنی


Item CodeDescriptionProduct SizePacking UnitBarcode
HISSEN-CBrush Washer, 2 containers-type105x145x90mm1pc. / 20pcs.4901881147418
D1-BCABrush Washer, 3 containers-type86x75x40mm10pcs. / 120pcs.4901881183379
D1-BCCBrush Washer, Bucket-typeΦ140 x110mm10pcs. / 120pcs.4901881183393
GS-FAEBrush Washer, Large Square-type125x310x120mm1pcs. / 40pcs.4901881115882