پاک کن اتودی ساکورا

پاک کن اتودی ساکورا - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

پاک کن اتودی ساکورا - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

توضیحات

  • پاک کن اتودی ساکورا
  • با کیفیت بالا و عملکرد عالی
  • موجود در سه رنگ
  • با امکان تعویض مغزی
colorchart

جدول رنگ


پاک کن اتودی ساکورا - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

پاک کن اتودی ساکورا

پاک کن اتودی ساکورا - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

پاک کن اتودی ساکورا

مشخصات فنی


[table id=15 /]