گواش ۳۰ و ۱۳۰ میلی لیتر ساکورا

گواش تک رنگ ۳۰ میلی لیتر ساکورا - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

گواش تک رنگ ۳۰ میلی لیتر ساکورا - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

توضیحات

  • گواش با درجه بالای کدورت و قدرت رنگ برای طراحی، تصویر و نقاشی
  • در مخزن های شیشه ای 30 و 130 میلی لیتر
  • در 22 رنگ به صورت منظم و طلایی و نقره ای و 6 رنگ فلورسنت
  • به صورت تکی، بسته 6 تایی و بسته دوازده تایی

گواش تک رنگ ۳۰ میلی لیتر ساکورا - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

گواش تک رنگ ۳۰ میلی لیتر ساکورا

گواش تک رنگ ۳۰ میلی لیتر ساکورا - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

گواش تک رنگ ۳۰ میلی لیتر ساکورا

گواش سری ۶ رنگ ساکورا

گواش بسته 6 تایی ۳۰ میلی لیتر ساکورا

گواش سری 12 رنگ ساکورا

گواش بسته 12 تایی ۳۰ میلی لیتر ساکورا

مشخصات فنی


[table id=4 /]