یدک پاک کن اتودی ساکورا

یدک پاک کن اتودی ساکورا - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

توضیحات

  • یدک پاک کن اتودی ساکورا
  • با کیفیت بالا و عملکرد عالی
colorchart

جدول رنگ


پاک کن اتودی ساکورا - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

پاک کن اتودی ساکورا

پاک کن اتودی ساکورا - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

پاک کن اتودی ساکورا

مشخصات فنی


Item CodeDescriptionProduct SizePacking UnitBarcode
XHNE-ARefill Cartridge for Nocks Eraser72pcs. / 576pcs.084511340435