آبرنگ تیوپی ساکورا

آبرنگ تیوپی ساکورا

آبرنگ تیوپی ساکورا

توضیحات

  • آبرنگ های فرموله شده به راحتی می توان یک طیف رنگی بی پایان ایجاد کرد.
  • اثر شفاف و اثر مات و یا هر دو اثر با تنظیم حجم آب در دسترس است.
  • نگه دارنده درب لوله 12 میلی لیتری مانع از گم شدن آن می شود.
  • موجود در مجموعه های 8، 12، 15، 18 و 24 رنگ

آبرنگ تیوپی Koi ساکورا

آبرنگ تیوپی ساکورا

آبرنگ تیوپی ساکورا

آبرنگ تیوپی ساکورا

مشخصات فنی


[table id=7 /]