آبرنگ تیوپی Koi ساکورا

توضیحات

  • آبرنگ های فرموله شده به راحتی می توان یک طیف رنگی بی پایان ایجاد کرد.
  • اثر شفاف و اثر مات و یا هر دو اثر با تنظیم حجم آب در دسترس است.
  • لوله لمینت 12 میلی لیتری مانع از ترک خوردگی و سوراخ شدن مانند لوله های آلومینیومی می شود.
  • موجود در مجموعه های 12 رنگ و 18 رنگ.

آبرنگ تیوپی Koi ساکورا

آبرنگ تیوپی Koi ساکورا

آبرنگ تیوپی Koi ساکورا

آبرنگ تیوپی Koi ساکورا

مشخصات فنی


Item CodeDescriptionProduct SizePacking UnitBarcode
XMW12LKoi Water Colors 12-color set99x237x21mm5sets / 60sets84511372825
XMW18LKoi Water Colors 18-color set125x294x21mm5sets / 40sets84511372832
XMWL#2Koi Water Color, Single Color, Lemon Yellow12ml6pcs. / 480pcs.84511391574
XMWL#4Koi Water Color, Single Color, Deep Yellow12ml6pcs. / 480pcs.84511391581
XMWL#7Koi Water Color, Single Color, Pale Orange12ml6pcs. / 480pcs.84511391598
XMWL#12Koi Water Color, Single Color, Burnt Sienna12ml6pcs. / 480pcs.84511391604
XMWL#15Koi Water Color, Single Color, Yellow Ochre12ml6pcs. / 480pcs.84511391611
XMWL#17Koi Water Color, Single Color, Vandyke Brown12ml6pcs. / 480pcs.84511391628
XMWL#18Koi Water Color, Single Color, Vermilion12ml6pcs. / 480pcs.84511391635
XMWL#19Koi Water Color, Single Color, Carmine12ml6pcs. / 480pcs.84511391642
XMWL#24Koi Water Color, Single Color, Purple12ml6pcs. / 480pcs.84511391659
XMWL#25Koi Water Color, Single Color, Cerulean Blue12ml6pcs. / 480pcs.84511391666
XMWL#27Koi Water Color, Single Color, Yellow Green12ml6pcs. / 480pcs.84511391673
XMWL#30Koi Water Color, Single Color, Deep Green12ml6pcs. / 480pcs.84511391680
XMWL#31Koi Water Color, Single Color, Viridian Hue12ml6pcs. / 480pcs.84511391697
XMWL#36Koi Water Color, Single Color, Cobalt Blue Hue12ml6pcs. / 480pcs.84511391703
XMWL#38Koi Water Color, Single Color, Ultramarine12ml6pcs. / 480pcs.84511391710
XMWL#43Koi Water Color, Single Color, Prussi an Blue12ml6pcs. / 480pcs.84511391727
XMWL#49Koi Water Color, Single Color, Ivory Black12ml6pcs. / 480pcs.84511391734
XMWL#50Koi Water Color, Single Color, Chinese White12ml6pcs. / 480pcs.84511391741