آبرنگ تیوپی Koi ساکورا

آبرنگ تیوپی Koi ساکورا

آبرنگ تیوپی Koi ساکورا

توضیحات

  • آبرنگ های فرموله شده به راحتی می توان یک طیف رنگی بی پایان ایجاد کرد.
  • اثر شفاف و اثر مات و یا هر دو اثر با تنظیم حجم آب در دسترس است.
  • لوله لمینت 12 میلی لیتری مانع از ترک خوردگی و سوراخ شدن مانند لوله های آلومینیومی می شود.
  • موجود در مجموعه های 12 رنگ و 18 رنگ.

آبرنگ تیوپی Koi ساکورا

آبرنگ تیوپی Koi ساکورا

آبرنگ تیوپی Koi ساکورا

آبرنگ تیوپی Koi ساکورا

مشخصات فنی


[table id=6 /]