اتود مهندسی ساکورا

اتود مهندسی ساکورا - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

توضیحات

  • اتود مهندسی ساکورا
  • ایده آل برای نوشتن و طراحی
  • دارای نوک با ضخامتهای 0.3، 0.5، 0.7، 0.9
  • در 7 رنگ متنوع
colorchart

جدول رنگ


اتود مهندسی ساکورا - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)÷

اتود مهندسی ساکورا

اتود مهندسی ساکورا - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

اتود مهندسی ساکورا

مشخصات فنی


Item CodeDescriptionProduct SizePacking UnitBarcode
XS-123Cushioning Point Pencil 0.3mm140mm12pcs. / 1,200pcs.084511316157
XS-125#4Cushioning Point Pencil 0.5mm, Chrome Yellow Barrel140mm12pcs. / 1,200pcs.084511316171
XS-125#19Cushioning Point Pencil 0.5mm, Red Barrel140mm12pcs. / 1,200pcs.084511316188
XS-125#25Cushioning Point Pencil 0.5mm, Cerulean Blue Barrel140mm12pcs. / 1,200pcs.084511373037
XS-125#29Cushioning Point Pencil 0.5mm, Green Barrel140mm12pcs. / 1,200pcs.084511316201
XS-125#36Cushioning Point Pencil 0.5mm, Blue Barrel140mm12pcs. / 1,200pcs.084511316218
XS-125#49Cushioning Point Pencil 0.5mm, Black Barrel140mm12pcs. / 1,200pcs.084511316225
XS-127Cushioning Point Pencil 0.7mm140mm12pcs. / 1,200pcs.084511316270
XS-129Cushioning Point Pencil 0.9mm140mm12pcs. / 1,200pcs.084511316300