اتود مهندسی ساکورا

اتود مهندسی ساکورا - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

اتود مهندسی ساکورا - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

توضیحات

  • اتود مهندسی ساکورا
  • ایده آل برای نوشتن و طراحی
  • دارای نوک با ضخامتهای 0.3، 0.5، 0.7، 0.9
  • در 7 رنگ متنوع
colorchart

جدول رنگ


اتود مهندسی ساکورا - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)÷

اتود مهندسی ساکورا

اتود مهندسی ساکورا - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

اتود مهندسی ساکورا

مشخصات فنی


[table id=20 /]