خمیر مدلسازی ساکورا

خمیر مدل سازی ساکورا - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

توضیحات

  • خمیر مدلسازی ساکورا
colorchart

جدول رنگ


خمیر مدل سازی ساکورا - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

خمیر مدلسازی ساکورا

خمیر مدل سازی ساکورا - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

خمیر مدل سازی ساکورا

مشخصات فنی


Item CodeDescriptionProduct SizePacking UnitBarcode
XKZ11AAir Dry Clay Light230x110x25mm60pcs.084511394407