روان نویس ساکورا

روان نویس ساکورا - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

روان نویس ساکورا - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

توضیحات

  • روان نویس ساکورا
  • نوشته هایی روان با جوهر پایدار از ابتدا تا انتهای نوشته
  • بدون پس دادن جوهر
  • در رنگهای متنوع

water-p-icon

Water proof

pigment

Pigment

odorless-icon

Odorless

for-r-icon

Fade resistant

chemical-p-icon

Chemical proof


روان نویس ساکورا - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

روان نویس ساکورا

روان نویس ساکورا - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

روان نویس ساکورا

مشخصات فنی


[table id=22 /]