قلم خوشنویسی ساکورا

قلم خوشنویسی ساکورا - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

قلم خوشنویسی ساکورا - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

توضیحات

  • قلم خوشنویسی ساکورا
  • الخطاط
  • جوهر بر پایه آب
  • با ماندگاری طولانی
  • در سه سایز

water-p-icon

Water proof

pigment

Pigment

odorless-icon

Odorless

for-r-icon

Fade resistant

chemical-p-icon

Chemical proof


قلم خوشنویسی ساکورا - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

قلم خوشنویسی ساکورا

قلم خوشنویسی ساکورا - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

قلم خوشنویسی ساکورا

مشخصات فنی


[table id=23 /]