قلم خوشنویسی ساکورا

قلم خوشنویسی ساکورا - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

توضیحات

  • قلم خوشنویسی ساکورا
  • الخطاط
  • جوهر بر پایه آب
  • با ماندگاری طولانی
  • در سه سایز

water-p-icon

Water proof

pigment

Pigment

odorless-icon

Odorless

for-r-icon

Fade resistant

chemical-p-icon

Chemical proof


قلم خوشنویسی ساکورا - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

قلم خوشنویسی ساکورا

قلم خوشنویسی ساکورا - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

قلم خوشنویسی ساکورا

مشخصات فنی


Item CodeDescriptionProduct SizePacking UnitBarcode
XCMKN10#49Calligraphy Pen 1.0mm Tip, Black136mm12pcs. / 1,200pcs.084511387096
XCMKN10#138Calligraphy Pen 1.0mm Tip, Royal Blue136mm12pcs. / 1,200pcs.084511387089
XCMKN20#49Calligraphy Pen 2.0mm Tip, Black136mm12pcs. / 1,200pcs.084511387126
XCMKN20#138Calligraphy Pen 2.0mm Tip, Royal Blue136mm12pcs. / 1,200pcs.084511387119
XCMKN30#49Calligraphy Pen 3.0mm Tip, Black136mm12pcs. / 1,200pcs.084511387157
XCMKN30#138Calligraphy Pen 3.0mm Tip, Royal Blue136mm12pcs. / 1,200pcs.084511387140