ماژیک Copic Ciao

ماژیک کوپیک Ciao - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

توضیحات

  • ماژیک Copic Ciao
  • 180 رنگ (از جمله Blender بدون رنگ)
  • جوهر بر پایه الکل
  • پوشش یکنواخت تمام سطح 2.7 برگ سایز B4
  • قابل پر کردن مجدد جوهر


ciao12_01

بسته 12 تایی ماژیک کوپیک Ciao


ciao24_01

بسته 24 تایی ماژیک کوپیک Ciao


ciao36a_01

بسته 36 تایی ماژیک کوپیک Ciao سری A


ciao36b_01

بسته 36 تایی ماژیک کوپیک Ciao سری B


ciao36c_01

بسته 36 تایی ماژیک کوپیک Ciao سری C


ciao36d_01

بسته 36 تایی ماژیک کوپیک Ciao سری D


ciao36e_01

بسته 36 تایی ماژیک کوپیک Ciao سری E


ciao72a_01

بسته 72 تایی ماژیک کوپیک Ciao سری A


ciao72b_01

بسته 72 تایی ماژیک کوپیک Ciao سری B