ماژیک Copic Wide

ماژیک کوپیک - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

توضیحات

  • ماژیک Copic Wide
  • 36 رنگ (از جمله Blender بدون رنگ)
  • جوهر بر پایه الکل
  • 3/4 اینچ (21 میلیمتر)
  • پوشش یکنواخت تمام سطح 9 برگ سایز B4
  • قابل پر کردن مجدد جوهر


ماژیک کوپیک - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

ماژیک کوپیک

ماژیک کوپیک - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

ماژیک کوپیک