پالت پلاستیکی آبرنگ و گواش

پالت پلاستیکی آبرنگ و گواش ساکورا - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

پالت پلاستیکی آبرنگ و گواش ساکورا - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

توضیحات

  • پالت پلاستیکی آبرنگ و گواش ساکورا
  • در سه سایز : 15، 18، 24
colorchart

جدول رنگ


پالت پلاستیکی آبرنگ و گواش ساکورا - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

پالت پلاستیکی آبرنگ و گواش ساکورا

پالت پلاستیکی آبرنگ و گواش ساکورا - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

پالت پلاستیکی آبرنگ و گواش ساکورا

مشخصات فنی


[table id=11 /]