گواش ۳۰ و ۱۳۰ میلی لیتر ساکورا

گواش تک رنگ ۳۰ میلی لیتر ساکورا - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

توضیحات

  • گواش با درجه بالای کدورت و قدرت رنگ برای طراحی، تصویر و نقاشی
  • در مخزن های شیشه ای 30 و 130 میلی لیتر
  • در 22 رنگ به صورت منظم و طلایی و نقره ای و 6 رنگ فلورسنت
  • به صورت تکی، بسته 6 تایی و بسته دوازده تایی

گواش تک رنگ ۳۰ میلی لیتر ساکورا - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

گواش تک رنگ ۳۰ میلی لیتر ساکورا

گواش تک رنگ ۳۰ میلی لیتر ساکورا - نگار ابزار (نماینده رسمی ساکورا و کوپیک در ایران)

گواش تک رنگ ۳۰ میلی لیتر ساکورا

گواش سری ۶ رنگ ساکورا

گواش بسته 6 تایی ۳۰ میلی لیتر ساکورا

گواش سری 12 رنگ ساکورا

گواش بسته 12 تایی ۳۰ میلی لیتر ساکورا

مشخصات فنی


Item CodeDescriptionProduct SizePacking UnitBarcode
XPW-6Poster Colors in 30ml Glass Bottle, 6-color set60x122x84mm40sets84511309364
PW-12Poster Colors in 30ml Glass Bottle, 12-color set60x240x82mm20sets4901881111778
PW30#2Poster Colors in 30ml Glass Bottle, Lemon Yellow30ml5pcs. / 120pcs.49004908
PW30#3Poster Colors in 30ml Glass Bottle, Yellow30ml5pcs. / 120pcs.49164695
PW30#4Poster Colors in 30ml Glass Bottle, Chrome Yellow30ml5pcs. / 120pcs.49164640
PW30#5Poster Colors in 30ml Glass Bottle, Orange30ml5pcs. / 120pcs.49004915
PW30#7Poster Colors in 30ml Glass Bottle, Light Orange30ml5pcs. / 120pcs.49004922
PW30#12Poster Colors in 30ml Glass Bottle, Burnt Sienna30ml5pcs. / 120pcs.49164664
PW30#15Poster Colors in 30ml Glass Bottle, Yellow Ochre30ml5pcs. / 120pcs.49004939
PW30#18Poster Colors in 30ml Glass Bottle, Vermilion Hue30ml5pcs. / 120pcs.49164688
PW30#19Poster Colors in 30ml Glass Bottle, Carmine30ml5pcs. / 120pcs.49164671
PW30#121Poster Colors in 30ml Glass Bottle, Opera Red30ml5pcs. / 120pcs.49004946
PW30#122Poster Colors in 30ml Glass Bottle, Magenta30ml5pcs. / 120pcs.49004953
PW30#24Poster Colors in 30ml Glass Bottle, Purple30ml5pcs. / 120pcs.49164633
PW30#25Poster Colors in 30ml Glass Bottle, Cerulean Blue30ml5pcs. / 120pcs.49164626
PW30#27Poster Colors in 30ml Glass Bottle, Yellow Green30ml5pcs. / 120pcs.49164701
PW30#29Poster Colors in 30ml Glass Bottle, Green30ml5pcs. / 120pcs.49164657
PW30#30Poster Colors in 30ml Glass Bottle, Deep Green30ml5pcs. / 120pcs.49004960
PW30#31Poster Colors in 30ml Glass Bottle, Viridian30ml5pcs. / 120pcs.49004977
PW30#36Poster Colors in 30ml Glass Bottle, Cobalt Blue Hue30ml5pcs. / 120pcs.49164718
PW30#38Poster Colors in 30ml Glass Bottle, Ultramarine30ml5pcs. / 120pcs.49164619
PW30#43Poster Colors in 30ml Glass Bottle, Prussian Blue30ml5pcs. / 120pcs.49164602
PW30#49Poster Colors in 30ml Glass Bottle, Black30ml5pcs. / 120pcs.49164732
PW30#50Poster Colors in 30ml Glass Bottle, White30ml5pcs. / 120pcs.49164725
PW30#51Poster Colors in 30ml Glass Bottle, Gold30ml5pcs. / 120pcs.49179064
PW30#53Poster Colors in 30ml Glass Bottle, Silver30ml5pcs. / 120pcs.49179071
PW30#302Poster Colors in 30ml Glass Bottle, Fluorescent Lemon30ml5pcs. / 120pcs.49178982
PW30#305Poster Colors in 30ml Glass Bottle, Fluorescent Orange30ml5pcs. / 120pcs.49178999
PW30#319Poster Colors in 30ml Glass Bottle, Fluorescent Red30ml5pcs. / 120pcs.49179019
PW30#320Poster Colors in 30ml Glass Bottle, Fluorescent Pink30ml5pcs. / 120pcs.49179033
PW30#329Poster Colors in 30ml Glass Bottle, Fluorescent Green30ml5pcs. / 120pcs.49179026
PW30#336Poster Colors in 30ml Glass Bottle, Fluorescent Blue30ml5pcs. / 120pcs.49179057